Zmiany narządowe w chorobach reumatycznych

Autor: Piotr Wiland (red.)
ISBN: 978-83-61257-11-0

Język: polski

Rok wydania: 2016

Książka ma na celu wspomóc zarówno lekarzy reumatologów, jak i innych specjalistów w ich codziennej praktyce. W pierwszej kolejności wymieniono badania diagnostyczne przydatne w ustalaniu rozpoznania, następnie omówiono zaburzenia funkcji danego układu w przebiegu chorób reumatycznych. Później opisano zmiany w układzie kostno-stawowym w przebiegu chorób omawianego układu.