Choroby układu ruchu w praktyce lekarza rodzinnego

Autor: Bruce Carl Anderson
ISBN: 978-83-65373-57-1

Język: polski

Rok wydania: 2016

Niniejszy podręcznik składa się z dwóch części: pierwsza jest poświęcona omówieniu 67 najczęściej spotykanych schorzeń narządu ruchu, druga — diagnostyce i leczeniu złamań kości, różnym procedurom diagnostycznym i rehabilitacji.

W części pierwszej Autor szczegółowo omawia zespoły bólowe, dysfunkcje, stany zapalne i pourazowe poszczególnych odcinków narządu ruchu.

W części drugiej są omówione niektóre typy złamań z podziałem na te, które może leczyć lekarz rodzinny i te, które należy skierować do leczenia u specjalisty ortopedy.

Uważam, że do rak lekarzy rodzinnych oraz lekarzy z wielu innych dziedzin medycyny, jak i lekarzy w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji, neurologii, fizjoterapii zostaje skierowany nowatorski na rynku polskim podręcznik mający szerokie zastosowanie w praktyce klinicznej. Zawarta w nim szeroka wiedza praktyczna umożliwi szybkie i skuteczne leczenie wielu schorzeń ze strony narządu ruchu.

prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk
Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu