Farmakoterapia w geriatrii

Autor: Constanze Schäfer, Andrea Liekweg, Albrecht Eisert
ISBN: 978-83-7846-076-3

Język: polski

Rok wydania: 2016

Farmakoterapia w geriatrii nie jest typowym podręcznikiem farmakologii podkreślającym jedynie różnice, jakie występują w leczeniu pacjentów w starszym wieku. Podręcznik ten napisany został w większości przez specjalistów z różnych dziedzin geriatrii i omówiono w nim rozmaite zagadnienia ściśle związane ze starzeniem się i z osobami starszymi: przedstawiono podstawowe dane dotyczące diagnostyki oraz postępowania z osobami starszymi. Podano również wskazania na temat prewencji, a także zalecenia pozamedyczne dotyczące odpowiedniej diety, zmniejszenia masy ciała, fizykoterapii oraz terapii zastępczej pozwalającej na unikanie przyjmowania leków, co jest niezwykle ważne przy zapadalności osób starszych na wiele różnych chorób i polipragmazji. Zasadniczą część poświęcono farmakoterapii chorób typowych dla osób starszych, takich jak nagłe upadki czy osteoporoza. Opisano rolę farmaceuty w hospicjum i zadania medycyny paliatywnej, zwrócono uwagę na atypowe objawy mogące wystąpić u osób starszych oraz podkreślono konieczność indywidualnego traktowania starszego pacjenta.