Dermatologia geriatryczna. Tom 1

Autor: Andrzej Kaszuba, Jacek Szepietowski, Zygmunt Adamski (red.)
ISBN: 978-83-7563-221-7

Język: polski

Rok wydania: 2016

Pierwsza w Polsce publikacja na temat chorób skóry u osób starszych:

  • Nowoczesne ujęcie chorób z zakresu geriatrii dermatologicznej,
  • Schematyczne opisy dermatoz uwzględniające ich obraz kliniczny, etiologię, badania laboratoryjne i kliniczne, diagnostykę różnicową, leczenie i rokowanie,
  • Bogaty materiał ilustracyjny — ponad 600 kolorowych zdjęć,
  • Interdyscyplinarny charakter — książka napisana przez uznanych polskich dermatologów.

„Dermatologia geriatryczna” skierowana do szerokiego kręgu odbiorców z takich dziedzin medycyny, jak dermatologia, geriatria, podstawowa opieka zdrowotna, interna, diabetologia, flebologia, a także do lekarzy rezydentów specjalizujących się w tych dziedzinach. Stanowi znakomitą pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów diagnostycznych i terapeutycznych w opiece nad pacjentem w podeszłym wieku.