Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi kręgów w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u 9-letniej dziewczynki

Autor: Marta Janicka-Szczepaniak, Elżbieta Smolewska
15 lutego 2018

W przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (u-MIZS) dochodzi do rozwoju osteoporozy miejscowej i uogólnionej. Stopień jej nasilenia jest uwarunkowany zarówno wysoką aktywnością choroby, jak i stosowaniem glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono opis przypadku 9-letniej dziewczynki z rozpoznaniem u-MIZS o wybitnie aktywnym przebiegu, powikłanej wielomiejscowymi złamaniami kompresyjnymi kręgów w odcinku piersiowo-lędźwiowym. Autorzy zwracają uwagę na przebieg diagnostyki bólu kręgosłupa u pacjenta z u-MIZS oraz zasady postępowania w przypadku rozpoznania złamań patologicznych w przebiegu osteoporozy.

Forum Reumatologiczne 2017;3(4):249-255.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www.journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne

Zaloguj się, aby dodać komentarz.