Methotrexat — czy zawsze bezpieczny? Opis przypadku

Autor: Agnieszka Bielewicz-Zielińska, Sławomir Jeka, Bożena Górnikiewicz-Brzezicka, Beata Zwierko, Janina Drabiszczak-Piątkowska
15 lutego 2018

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą autoimmunologiczną, na którą choruje około 0,8–1% populacji. Od dziesięcioleci methotrexat jest złotym standardem terapii wśród leków modyfikujących przebieg choroby. Jest szeroko stosowany dzięki wysokiej skuteczności, względnemu bezpieczeństwu i niskiej cenie. Przerwanie leczenia następuje częściej z powodu działań niepożądanych, rzadziej z powodu braku skuteczności. W pracy przedstawiono przypadek 59-letniej chorej z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczoną methotrexatem, u której wystąpiły poważne działania niepożądane oraz kolejno występujące powikłania. Praca ma na celu pokazanie jak niebezpieczne mogą być działania niepożądane methotrexatu, mimo że jest skutecznym, powszechnie stosowanym i w większości przypadków dobrze tolerowanym lekiem pierwszego rzutu.

Forum Reumatologiczne 2017;3(3):184-188.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www.journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne

Zaloguj się, aby dodać komentarz.