Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej u 17-letniego chłopca — od objawu do rozpoznania

Autor: Karolina Szepelak, Teresa Szepelak
20 kwietnia 2018

Objawy reumatyczne mogą być pierwszym symptomem choroby nowotworowej, są to tak zwane maski reumatyczne. Symptomatologia zarówno w chorobach układowych tkanki łącznej, jak i chorobach rozrostowych jest bardzo podobna, dlatego też bardzo ważna jest wnikliwa diagnostyka różnicowa. Do częstych objawów, które mogą występować w obu grupach chorobowych, należą: bóle stawowe, mięśniowe, kostne, stany gorączkowe czy spadek masy ciała i nieprawidłowe wyniki badań. W pracy przedstawiono przypadek 17-letniego chłopca, u którego od kilku miesięcy dominowały objawy bólowe ze strony stawów biodrowych, barkowych oraz okolicy lędźwiowokrzyżowej kręgosłupa. Szeroka diagnostyka różnicowa pozwoliła na wykluczenie chorób reumatycznych i wysunięcie podejrzenia choroby rozrostowej. Dalsze badania obrazowe (MR kręgosłupa) oraz badania histopatologiczne, immunohistochemiczne potwierdziły rozpoznanie guza z grupy Ewing’s sarcoma/PNET.

Forum Reumatologiczne 2018;4(1):67-70.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www.journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne

Zaloguj się, aby dodać komentarz.