Przeddyplomowe nauczanie reumatologii w Polsce

Autor: Irena Zimmermann-Górska, Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Maria Majdan
25 stycznia 2018

Celem kształcenia przeddyplomowego z reumatologii jest przygotowanie przyszłych lekarzy — szczególnie lekarzy rodzinnych — do umiejętności wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób reumatycznych. Nauczanie to prowadzą w Polsce wszystkie uczelnie medyczne — łączna liczba godzin wynosi od 10 do 40. Wykładowcom udaje się uczyć „czystej” reumatologii, nie łącząc jej — jak to praktykuje się w wielu krajach — z innymi dziedzinami medycyny klinicznej (ortopedia, geriatria). Obecnie stoi przed nimi duże wyzwanie — muszą przystosować system nauczania reumatologii do nowego programu studiów.

Forum Reumatologiczne 2016;2(1):2-6.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www.journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne

Zaloguj się, aby dodać komentarz.