Maska reumatologiczna chorób nowotworowych u dzieci — obserwacje własne

Autor: Aleksandra Kapała, Elżbieta Mężyk, Agnieszka Kowalczyk, Dorota Turowska-Heydel, Małgorzata Sobczyk, Zbigniew Żuber
8 czerwca 2017

Choroby nowotworowe u dzieci stanowią niewielki odsetek nowotworów występujących w całej populacji, jednak mimo ogromnego postępu medycyny nadal są jedną z głównych przyczyn zgonów wśród chorych poniżej 16. roku życia. Celem pracy jest przedstawienie różnorodności objawów klinicznych w przebiegu choroby nowotworowej, w której dominowały objawy ze strony układu ruchu bądź narządu wzroku.

Forum Reumatologiczne 2016;2(3):130-135.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www.journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne

Zaloguj się, aby dodać komentarz.