III Krajowa konferencja diagnostyki obrazowej chorób reumatycznych i monitorowania leczenia biologicznego

Data rozpoczęcia: 22 kwietnia 2022

Data zakończenia: 23 kwietnia 2022

Miejsce: Polska

Miejscowość: Toruń

Kraj: Poland