Sarkoidoza – choroba wielonarządowa

19 czerwca 2019

Sarkoidoza jest wielonarządową chorobą ziarniniakową o nieznanej etiologii, która charakteryzuje się obecnością nieserowaciejącej ziarniny w zajętych procesem chorobowym narządach. Typowo dotyczy młodych dorosłych osób. Jakkolwiek zajęte mogą być wszystkie narządy, to choroba często dotyczy jednego lub więcej z trzech następujących nieprawidłowości: obustronnej wnękowej limfoadenopatii, nacieków w płucach, zmian skórnch i/lub uszkodzenia oka. Choroba mięśni, stawów i kości jest rzadszym problemem, jednak w ostrej fazie choroby ma istotne znaczenie kliniczne. Występuje wówczas ostre zapalenie stawów, limfadenopatia wnękowa i/lub rumień guzowaty. Może również występować przewlekłe zapalenie stawów i inne mięśniowo-szkieletowe manifestacje. W pracy omówiono najczęstsze manifestacje kliniczne sarkoidozy i ich leczenie. więcej

Nadchodzące wydarzenia