"Forum Reumatologiczne" 2/2018

25 czerwca 2018

fr

Ukazał się nowy numer "Forum Reumatologicznego". Zachęcamy do zapoznania się z pracami poglądowymi, pracą oryginalną i sprawozdaniami z konferencji.

  • Słowo od Redakcji
  • Rola witaminy K2 w metabolizmie kości i innych procesach patofizjologicznych — znaczenie profilaktyczne i terapeutyczne
  • Budowa i funkcja ludzkich antygenów zgodności tkankowej. Część 2. Funkcja antygenów zgodności tkankowej
  • Preparation for pregnancy and delivery of patient with an inflammatory joint disease
  • Paraneoplastic syndromes in rheumatology
  • Leki biologiczne w chorobach reumatycznych w Polsce — jak zwiększyć dostęp pacjentów do terapii
  • Stan kośćca u kobiet z zespołem cieśni nadgarstka — badanie retrospektywne
  • Jubileuszowa Konferencja Grupy EUSTAR (Florencja, 25–26 sierpnia 2017 r.) oraz Piąty Światowy Kongres nt. Twardziny Układowej (Bordeaux, 15–17 lutego 2018 r.)
  • Sprawozdanie z I Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego

Artykuły online>>

Nadchodzące wydarzenia