Budowa i funkcja ludzkich antygenów zgodności tkankowej. Część 2.

22 maja 2019

Błona komórkowa jest nieprzepuszczal-na dla cząsteczek o charakterze hydrofilowym (czyli rozpuszczalnych w płynach ustrojowych), więc komunikacja z przestrzenią pozakomór-kową wymaga istnienia w błonie wyspecjalizo-wanych struktur. Rolę tę odgrywają integralne białka błony komórkowej, które ze względu na rolę odgrywaną w odporności można po-dzielić na antygeny (udzielające informacji na zewnątrz o charakterze komórki) oraz na re-ceptory (przekazujące informację do wnętrza komórki). więcej

Nadchodzące wydarzenia