Aktualności

Sarkoidoza – choroba wielonarządowa

19 czerwca 2019
Sarkoidoza jest wielonarządową chorobą ziarniniakową o nieznanej etiologii, która charakteryzuje się obecnością nieserowaciejącej ziarniny w zajętych procesem chorobowym narządach. Typowo dotyczy młodych dorosłych osób. Jakkolwiek zajęte mogą być wszystkie narządy, to choroba często dotyczy jednego lub więcej z trzech następujących nieprawidłowości: obustronnej wnękowej limfoadenopatii, nacieków w płucach, zmian skórnch i/lub uszkodzenia oka. Choroba mięśni, stawów i kości jest rzadszym problemem, jednak w ostrej fazie choroby ma istotne znaczenie kliniczne.
więcej

Choroba Pageta kości

12 czerwca 2019
Choroba Pageta kości jest drugą pod względem częstości występowania, po osteoporozie, chorobą metaboliczną kości osób w starszym wieku. Z uwagi na różnorodny obraz kliniczny i bezobjawowy przebieg w początkowym okresie choroby prawidłowe jej zdiagnozowanie może nastręczać trudności. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki, u której od czasu zauważenia pierwszych objawów w postaci deformacji kości sklepienia czaszki do postawienia rozpoznania minęło kilka lat.
więcej

Objaw Raynauda – nie zawsze choroba reumatologiczna

5 czerwca 2019
Objaw Raynauda to zaburzenie naczynioruchowe o charakterze napadowym, charakteryzujące się fazowością, o etiologii pierwotnej bądź wtórnej. Nie jest patognomoniczny dla rozpoznania chorób o podłożu autoimmunologicznym, lecz może im towarzyszyć, często wymaga analizy interdyscyplinarnej. W każdym przypadku wskazana jest wnikliwa ocena objawów występujących u pacjenta powiązana ze szczegółową anamnezą umożliwiająca postawienie prawidłowego rozpoznania.
więcej

Nowośći w dziale książki

31 maja 2019
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi pozycjami w dziale ,,Książki"
więcej

Budowa i funkcja ludzkich antygenów zgodności tkankowej. Część 3.

29 maja 2019
Ekspresja określonych alleli zgodności tkankowej stanowi czynnik ryzyka chorób reumatycznych. W reumatoidalnym zapaleniu stawów jest to obecność antygenów HLA-DRB1, z charakterystyczną sekwencją pięciu aminokwasów (glutamina, lizyna, arginina, alanina) w pozycjach od 70 do 74 łańcucha, nazywanych najczęściej wspólnym epitopem. Charakterystyczna dla zesztywniającego zapalenie stawów kręgosłupa jest ekspresja antygenu zgodności tkankowej HLA-B27, który może prezentować nieprawidłowo przetworzone peptydy antygenowe. Wydaje się, że cząsteczki HLA-B27 mogą z większą wydajnością prezentować autoreaktywnym limfocytom T patogenne peptydy bakteryjne albo endogenne peptydy artrytogenne. W biologii chorób reumatycznych ważną rolę mogą odgrywać także polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP, single nucleotide polymorphism) czy mechanizmy epigenetyczne, wpływające na ekspresję genów.
więcej

Terapie innowacyjne w reumatologii

24 maja 2019
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo z ,,Konferencja Terapie Innowacyjne", która odbyła się 21-22 września 2018 w Jastrzębiej Górze.
więcej

Budowa i funkcja ludzkich antygenów zgodności tkankowej. Część 2.

22 maja 2019
Antygeny zgodności tkankowej odgrywają kluczową rolę w regulacji aktywności układu immunologicznego. Prezentacja antygenów egzogennych (pochodzących z białek wewnątrzkomórkowych) w kontekście klasycznych MHC klasy II pomocniczym limfocytom T umożliwia indukcję odpowiedzi immunologicznej. Rozpoznanie przez cytotoksyczne limfocyty T prezentowanych przez klasyczne MHC klasy I endogennych peptydów pochodzących z wewnątrzkomórkowych patogenów skutkuje zabiciem zakażonej komórki. Wysoki polimorfizm antygenów HLA zapewnia rozpoznanie szerokiego repertuaru peptydów, a więc także różnego rodzaju czynników infekcyjnych, co warunkuje skuteczną eliminację patogenu z ustroju.
więcej

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi rekomendacjiami

20 maja 2019
,,Diagnostyka i leczenie tocznia rumieniowatego układowego u dzieci — aktualne rekomendacje"
więcej

Budowa i funkcja ludzkich antygenów zgodności tkankowej. Część 1. Kodowanie i budowa

16 maja 2019
Antygeny zgodności tkankowej należą do struktur, zapewniających integralność organizmu. U ludzi tradycyjnie są nazywane antygenami leukocytarnymi (HLA). Kompleks genów kodujących te antygeny, tak zwany główny układ zgodności tkankowej (MHC) leży na chromosomie 6. Ze względu na budowę i funkcje wyróżniane są antygeny zgodności tkankowej klasy I i klasy II. Antygeny klasy I, występujące na wszystkich komórkach jądrzastych, sąbiałkami transmembranowymi, zbudowanymi z ciężkiego łańcucha polipeptydowego zwiniętego w trzy domeny, do którego niekowalencyjnie dołączona jest beta2 mikroglobulina. Pofałdowanie łańcucha ciężkiego powoduje powstanie rowka mogącego wiązać peptydy. Antygeny klasy II występują konstytutywnie na powierzchni komórek prezentujących antygen. Są heterodimerem zbudowanym z dwóch transmembranowych łańcuchów ciężkich, których ukształtowanie w części dystalnej tworzy rowek wiążący peptydy. Układ MHC cechuje bardzo duży polimorfizm.
więcej

Rekomendacje i Stanowiska Towarzystw Naukowych

8 maja 2019
Zapraszamy do nowo utworzonej zakładki ,,Rekomendacje i Stanowiska Towarzystw Naukowych" w dziale ,,Literatura".
więcej

Nadchodzące wydarzenia