Aktualności

Badania kliniczne nad skutecznością łagodnej hipertermii całego ciała

5 grudnia 2019
Określenie czy łagodna hipertermia całego ciała metodą podczerwieni filtrowanej wodą (NI-WBH) przynosi dodatkowe korzyści, kiedy jest stosowana jako uzupełnienie standardowej rehabilitacji multimodalnej (MR) w porównaniu z MR bez NI-WBH u pacjentów z syndromem fibromialgii (FM).
więcej

Zespół antyfosfolipidowy — opis przypadku i przegląd literatury

28 listopada 2019
Zespół antyfosfolipidowy (APS, antiphospholipid syndrome) jest chorobą autoimmunologiczną charakteryzującą się występowaniem epizodów żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej i/lub zakrzepicy tętniczej oraz niepowodzeń położniczych z towarzyszącą obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych (APLA, antyphospholipid antibodies).
więcej

Włóknienie zaotrzewnowe jako rzadka choroba układowa przysparzająca wielu trudności diagnostycznych

21 listopada 2019
W pracy przedstawiono różnorodne objawy, zalecane metody diagnostyczne i sposoby leczenia choroby Ormonda.
więcej

Psychoterapia w chorobach o podłożu autoimmunologicznym

14 listopada 2019
Chorzy na łuszczycowe zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa znacznie częściej doświadczają sytuacji problemowych w swoim życiu. W tych grupach znacznie częściej niż w populacji ogólnej współwystępują z objawami somatycznymi zaburzenia sfery psychicznej. Uwarunkowania tego rodzaju trudności można traktować wieloczynnikowo z uwzględnieniem obszarów środowiska zarówno zewnętrznego, jak i sfery intrapsychicznej.
więcej

Humor i śmiech jako metody terapeutyczne

7 listopada 2019
Humor i śmiech od dawna są uważane za czynniki sprzyjające zdrowiu. Dopiero jednak w drugiej połowie XX wieku rozpoczęto badania fizjologicznych skutków humoru i śmiechu oraz możliwości ich zastosowania w lecznictwie. Opisano wiele korzystnych efektów humoru i śmiechu, w tym rozszerzenie naczyń, zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi, a także zmiany immunologiczne, takie jak zmniejszenie stężenia w surowicy interleukiny-6 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
więcej

Diagnostyka różnicowa fibromialgii i zespołu bólu mięśniowo-powięziowego

31 października 2019
Fibromialgia jest często rozpoznawanym zespołem bólowym sprawiającym wiele problemów diagnostycznych z powodu różnorodności obrazu klinicznego i braku odchyleń w obiektywnych wynikach badań laboratoryjnych i obrazowych. Znanym powszechnie objawem choroby jest nadwrażliwość na ucisk specyficznych punktów, tak zwanych „tender points”. Patologiczna reakcja na ucisk lub drażnienie, tak zwane „trigger points”, jest z kolei charakterystyczną cechą innej jednostki chorobowej, zespołu bólu mięśniowo-powięziowego.
więcej

Doświadczenia własne w zastosowaniu tocilizumabu w leczeniu zapalenia stawów

24 października 2019
Praca stanowi podsumowanie doświadczeń w leczeniu tocilizumabem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, pacjentów Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2012–2019.
więcej

Stan kośćca u kobiet z zespołem cieśni nadgarstka — badanie retrospektywne

17 października 2019
Zespół cieśni nadgarstka jest najczęstszą obwodową neuropatią uciskową powodującą upośledzenie czucia oraz zanik mięśni ręki, co prowadzi do ograniczenia funkcji ruchowych kończyny. Celem badania było sprawdzenie, czy zespół cieśni nadgarstka ma wpływ na stan kości przedramion i paliczków rąk.
więcej

NLPZ a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru

30 sierpnia 2019
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) wykazują wysoką skuteczność w terapii przeciwzapalnej i przeciwbólowej. Leki tej grupy są obarczone dość licznymi działaniami niepożądanymi, często również poważnymi. Działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe NLPZ związane jest z blokowaniem cyklooksygenaz. Mechanizm ten stanowi również podstawę występowania większości działań niepożądanych NLPZ. Co roku uaktualniamy opracowany algorytmu wyboru NLPZ, w zależności od ryzyka rozwoju powikłań związanych z lekami tej grupy, w indywidualnych przypadkach. Obecna wersja — obok uwzględnionych wcześniej zagadnień: wyników badania PRECISION, tak zwanej koncepcji NLPZ „złotego środka” oraz wiedzy na temat interakcji pomiędzy niektórymi NLPZ a kwasem acetylosalicylowym stosowanym kardioprotekcyjnie — bierze pod uwagę opracowanie grupy ekspertów na temat jednego z nowoczesnych NLPZ, aceklofenaku, i przedstawia algorytm wyboru NLPZ w zależności od indywidualnego ryzyka gastroenterologicznego i sercowo-naczyniowego.
więcej

Jak przygotować chorego z chorobą reumatyczną do alloplastyki stawu kolanowego i/lub biodrowego?

23 sierpnia 2019
Każdego roku coraz więcej osób z chorobami reumatycznymi jest kwalifikowanych do całkowitej alloplastyki stawu biodrowego i/lub kolanowego. Przygotowanie chorego do operacji jest trudne nie tylko dla ortopedy, ale może budzić również wątpliwości wśród lekarzy innych specjalności. Mnogość leków stosowanych w reumatologii, ich długotrwałe działanie immunosupresyjne może istotnie wpływać na c zęstość powikłań w okresie okołooperacyjnym. Częstym i bardzo trudnym w leczeniu powikłaniem po endoprotezoplastyce stawów są zakażenia okołoprotezowe. Właściwe okołooperacyjne przygotowanie chorego pomaga zmniejszyć ryzyko infekcji. Kluczowe jest szybkie zdiagnozowanie problemu i wdrożenie właściwego leczenia do 3 tygodni od pierwotnego zabiegu operacyjnego. Opóźnione lub niewłaściwe leczenie zajmuje wiele tygodni i ma mniejsze szanse powodzenia.
więcej

Nadchodzące wydarzenia