Aktualności

Psychoterapia w chorobach o podłożu autoimmunologicznym

14 listopada 2019
Chorzy na łuszczycowe zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa znacznie częściej doświadczają sytuacji problemowych w swoim życiu. W tych grupach znacznie częściej niż w populacji ogólnej współwystępują z objawami somatycznymi zaburzenia sfery psychicznej. Uwarunkowania tego rodzaju trudności można traktować wieloczynnikowo z uwzględnieniem obszarów środowiska zarówno zewnętrznego, jak i sfery intrapsychicznej.
więcej

Humor i śmiech jako metody terapeutyczne

7 listopada 2019
Humor i śmiech od dawna są uważane za czynniki sprzyjające zdrowiu. Dopiero jednak w drugiej połowie XX wieku rozpoczęto badania fizjologicznych skutków humoru i śmiechu oraz możliwości ich zastosowania w lecznictwie. Opisano wiele korzystnych efektów humoru i śmiechu, w tym rozszerzenie naczyń, zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi, a także zmiany immunologiczne, takie jak zmniejszenie stężenia w surowicy interleukiny-6 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
więcej

Diagnostyka różnicowa fibromialgii i zespołu bólu mięśniowo-powięziowego

31 października 2019
Fibromialgia jest często rozpoznawanym zespołem bólowym sprawiającym wiele problemów diagnostycznych z powodu różnorodności obrazu klinicznego i braku odchyleń w obiektywnych wynikach badań laboratoryjnych i obrazowych. Znanym powszechnie objawem choroby jest nadwrażliwość na ucisk specyficznych punktów, tak zwanych „tender points”. Patologiczna reakcja na ucisk lub drażnienie, tak zwane „trigger points”, jest z kolei charakterystyczną cechą innej jednostki chorobowej, zespołu bólu mięśniowo-powięziowego.
więcej

Nadchodzące wydarzenia