Aktualności

W dniach 13–16 czerwca 2018 roku w Amsterdamie odbędzie się Kongres Europejskiego Towarzystwa Reumatologicznego (EULAR).

więcej

Janssen Biotech Inc. ogłosiło, że Agencja Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) zatwierdziła golimumab Simponi Aria do leczenia u dorosłych artropatii łuszczycowej i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) o dużej aktywności choroby.

więcej

Koncepcja zespołu opieki zdrowotnej jest bliska lekarzom, ale kto pozostaje brakującym ogniwem? Poza lekarzami i pielęgniarkami centralnym podmiotem podejmującym decyzje powinien być oczywiście pacjent. Na liście brakuje jednak kogoś jeszcze: opiekuna osoby niepełnosprawnej będącego członkiem rodziny.

więcej

Wyniki dwóch niezależnych badań sugerują, że pacjenci z zapaleniem stawów mogą zamienić infliksymab na biosymilar CT-P13 bez szkody dla efektywności swojego leczenia.

więcej

Nowa metoda leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) może być w zasięgu ręki. Badacze stworzyli hydrożel mogący pochłaniać nadmiarowy płyn ze stawów, który pojawia się w czasie tego schorzenia, jak również dostarczać lekarstwa do zainfekowanych miejsc.

więcej

Nowe badania sugerują, że chorzy na reumatoidalne zapaleniem stawów (RZS) są bardziej narażeni na POChP. W czasopiśmie „Arthritis Care & Research” badacze opisują, jak odkryli, że pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów mają o 47% większe ryzyko hospitalizacji z powodu POChP niż populacja ogólna.

więcej

We „Frontiers in Nutrition” opublikowano nowe badanie z listą 33 produktów żywnościowych, których spożywanie redukuje objawy i rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów. Autorzy sugerują, by pacjenci włączyli te produkty do swojej diety. Nie oznacza to jednak, że za jej sprawą mają zrezygnować z przyjmowania leków.

więcej

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że z dniem 1 listopada 2017 roku, zgodnie z opublikowanym wykazem leków refundowanych, poszerzył się dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii biologicznych. W porównaniu do stanu sprzed 1 listopada 2017 roku rozszerzoną refundacją objęte zostały: RoActemra, Benepali, Erelzi.

więcej

Czasopismo „The Annals of Internal Medicine” donosi, że pomimo poprawy, wskaźniki śmiertelności na skutek tocznia rumieniowatego układowego (SLE) pozostają wysokie w porównaniu z populacją ogólną, a dysproporcje pomiędzy regionami i subpopulacjami nie zmniejszają się. Niedoszacowanie rozpoznań tocznia w aktach zgonu może skutkować niedoszacowaniem we wskaźnikach śmiertelności.

więcej

Glitazony (GTZ, glitazones) — rodzaj leków przepisywanych pacjentom z cukrzycą typu 2. by poprawić wrażliwość tkanek na insulinę — mogą mieć właściwości chroniące przed chorobą Parkinsona. Sugerują to wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii.

więcej